Premiera raportu "Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski"